Water

Vitaal en gezond water


Hoe zuiver is ons drinkwater?

Het Nederlandse drinkwater wordt gewonnen uit grondwater (60%) en oppervlaktewater (40%). Internationaal staat ons drinkwater hoog aangeschreven. Ons drinkwater is bacteriologisch zo betrouwbaar dat het gelukkig niet wordt gechloreerd. Dit in tegenstelling tot veel andere landen op de wereld. De drinkwaterbedrijven monitoren uitgebreid de waterkwaliteit uit de drinkwaterbronnen, bij de drinkwaterproductiebedrijven en bij gebruikers thuis.

Vervuiling van ons drinkwater

De drinkwaterbedrijven en het RIVM constateren de laatste jaren in toenemende mate vervuiling van ons drinkwater. Het komt nu incidenteel voor dat gemeten wordt dat waterbronnen vervuild zijn met medicijnresten, bestrijdingsmiddelen uit de landbouw, hormoonverstorende stoffen, PFAS of minuscuul kleine plasticresten. Dit ondanks de zuiveringstechnieken bij de waterschappen (van ons rioolwater) en de geavanceerde zuiveringstechnieken bij de drinkwaterbedrijven


De terechte vraag is dan ook: Hoe zuiver is ons drinkwater?

Uw drinkwater vitaliseren

Bij klanten kom ik allerlei soorten filters, ontharders en vitalisers tegen. Soms om het gebruikersgemak te verhogen, maar meestal om de kwaliteit van het drinkwater te verbeteren.


Vortex Vitalis voert vitaliteitsmetingen uit van water. Met het resultaat stellen we het effect vast van dergelijke apparatuur op de energetische kwaliteit van water. Filters houden mechanische verontreinigingen tegen, terwijl vitalisers levensenergie toevoegen aan het water.

Bijkomend effect van veel vitalisers is dat zij de in het water opgeslagen negatieve informatie en elektromagnetische belasting sterk verlagen. Dat is gunstig voor mens, dier en plant.


Wilt u monsters van het drink- of gietwater van uw bedrijf, kas of stal energetisch laten doormeten?

Vraag dan het monsterprotocol en de tarieven op bij Vortex Vitalis.


Lezing: De wondere wereld van water

Soms is het gewenst de kwaliteit van ons drinkwater te vergroten.

Het is dan goed te weten dat er vele manieren zijn om water te vitaliseren,

en dat u de kwaliteit van uw drinkwater ook met uw eigen intentie positief kunt beïnvloeden.

Tijdens deze lezing verhaalt Frank ook over bijzondere ontmoetingen met water.

Vitaal en energetisch schoon water

Vitaal water verbetert de kwaliteit van leven

Onderzoek toont aan dat er verschil is tussen kraanwater en vitaal water uit een natuurlijke bron. Vitaal drinkwater smaakt beter en geeft meer energie en groeikracht. Zelfs al heeft dit water dezelfde chemische en minerale samenstelling. Daarom is het van belang vitaal water te drinken.

Het geheugen van water

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat water over meer dan 70 bijzondere eigenschappen beschikt. Daarnaast is water eigenlijk een vloeibare bandrecorder, een informatiedrager. En zelfs als dit water door filtratie of osmose technieken helemaal ‘leeg’ is gemaakt, blijkt het te reageren alsof er nog stoffen in het water aanwezig zijn. Dit wordt het ‘geheugen’ van water genoemd.


Als wij dit water drinken, nemen wij al deze informatie in ons op. Daarom is het belangrijk om energetisch schoon water te drinken. Dus drinkwater dat niet vervuild is met elektromagnetische belasting en met informatie uit verwijderde stoffen zoals medicijnresten en hormoonverstoorders.

Drinkwater laten meten

Hoe toon je nu de vitaliteit van water aan? Ik kan een vitaliteitsmeting uitvoeren op uw drinkwater. Dan meet ik zes energetische parameters van uw drinkwater. Deze geven een goede indicatie van hoe vitaal uw drinkwater is. Ik vergelijk dat met de referentiewaarden voor energetisch goed drinkwater.


Er zijn ook bedrijven die beeldvormende technieken gebruiken om de vitaliteit van water in een foto vast te leggen. Dat kan bijvoorbeeld met de foto’s van ijskristallen van Emoto. Of de indampbeelden van waterdruppels volgens de werkwijzen van Hagalis, Kröplin en Kübler. Daarnaast geeft de harmonie in spagyrische kristalbeelden van Dänzer en Höfer ook een goede indicatie hoe vitaal water is. 

Vitaliteitsmetingen van water en producten

Hoe belangrijk is water voor ons

Water is het levenselixer van onze planeet. Gezond water is van levensbelang. Ons gewicht bestaat voor meer dan 65% uit water. Als we naar moleculen in ons lichaam kijken, dan blijkt 99% watermoleculen te zijn. Dr. Batmanghelidj adviseert dagelijks per kilo lichaamsgewicht 30 ml water te drinken. Voor iemand van 67 kg is dat 2 liter water, voor iemand van 84 kg is dat 2,5 liter water.

Wat zit er eigenlijk in ons water? (2014)

Referenties

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

“Energetisch doormeten van elke zuiveringsstap in biozone na conventionele zuivering om te zien in hoeverre de biozone de nazuivering, ecologisering en vitalisering van het water ondersteunt en advisering over verdere verbetering waterkwaliteit.”

Referenties

Vitaal water

“Energetisch doormeten van elke zuiveringsstap in biozone na conventionele zuivering om te zien in hoeverre de biozone de nazuivering, ecologisering en vitalisering van het water ondersteunt en advisering over verdere verbetering waterkwaliteit.”

thin